LÀM VISA DU LỊCH ÚC

Hồ sơ xin visa Du lịch/Thăm thân Úc bao gồm:

1. Đơn xin visa theo mẫu.

2. 02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu cho mỗi đương đơn.

Xem tiếp...
LÀM VISA CÔNG TÁC ÚC

Hồ sơ xin visa Công tác Úc bao gồm:

1. Đơn xin thị thực.

2.  02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu. Ản

Xem tiếp...
LÀM VISA THĂM THÂN ÚC

Hồ sơ xin visa Thăm thân Úc bao gồm:

1. Đơn xin visa theo mẫu.

2. 02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu cho mỗi đương đơn.


Xem tiếp...
LÀM VISA DU LỊCH NEW – ZEALAND

Hồ sơ xin visa Du lịch New – Zealand gồm có:

1.Đơn xin cấp visa.

2. 01 ảnh 4*6 cm.

Xem tiếp...
LÀM VISA CÔNG TÁC NEW – ZEALAND

Hồ sơ xin visa Công tác New – Zealand gồm có:

1.Đơn xin cấp visa.

2. 01 ảnh 4*6 cm.

Xem tiếp...

Các tin khác